ขอเชิญร่วมสนับสนุนสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทยที่ส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำ โดยไม่ต้องเป็นภาระของสังคม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายกฯสายแจ้ง โทร.08-1665-5314 
   
 
 
 
  รายการบังลลังก์คนดี ตอนรักในมุมมืด
 
วิทยุออนไลน์คลื่น FM 107.50 วิทยุชุมชน
นครเมืองใหม่บางพลี รายการ "สังคมเดียวกัน"
     ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
             เวลา 18.00น.-20.00 น.
                       จัดโดย
สมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย
                ดีเจ...หนุ่มอาร์ท
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
************************************
************************************
 
 
************************************
***************************************
 
********************************
ใบแจ้งความจำนงเพื่อสนับสนุนโครงการ
 
คลิก!เพื่อขยาย และสั่งพิมพ์ได้จากภาพ
************************************
 
นานาสาระคนพิการ
อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ
 
 
 
 
 
Tell a friend
 
ข้อมูลที่ติดต่อสมาคมสหพันธ์ฯ
ข้อมูลที่ติดต่อสมาคมสหพันธ์ฯ
     สมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย
  
     เลขที่ 5/214 หมู่ที่ 16 ซอย ฝ.8 ตำบลบางเสาธง
 
     อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540   
  
     โทรศัพท์ 02-705-4458,  081-712-4276 นายกสมาคมฯ 081-665-5314,  โทรสาร 02-705-4459
  
      E-Mail : Union-disab@hotmail.co.th
 
      
 
 
 
 

Copyright © 2010 aud.or.th  All Rights Reserved