ขอเชิญร่วมสนับสนุนสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทยที่ส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำ โดยไม่ต้องเป็นภาระของสังคม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายกฯสายแจ้ง โทร.08-1665-5314 
   
 
 
 
  รายการบังลลังก์คนดี ตอนรักในมุมมืด
 
วิทยุออนไลน์คลื่น FM 107.50 วิทยุชุมชน
นครเมืองใหม่บางพลี รายการ "สังคมเดียวกัน"
     ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
             เวลา 18.00น.-20.00 น.
                       จัดโดย
สมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย
                ดีเจ...หนุ่มอาร์ท
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**************************
**************************
 
 
**************************
*****************************
 
********************************
ใบแจ้งความจำนงเพื่อสนับสนุนโครงการ
 
คลิก!เพื่อขยาย และสั่งพิมพ์ได้จากภาพ
************************************
 
นานาสาระคนพิการ
อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ
 
 
 
 
 

ส.สหพันธ์คนพิการฯ เดินหน้าสร้างอาชีพ ให้สมาชิกมีงานทำ
สมาคมสหพันธ์คนพิการฯ เดินหน้ากิจกรรมส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่คนพิการทั่วประเทศประกอบอาชีพได้เอง ล่าสุดตั้งกลุ่มแล้ว 10 กลุ่ม ขณะนี้สมาคมสหพันธ์คนพิการฯ กำลังเดินหน้ากิจกรรมส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่คนพิการในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง และล่าสุด วันที่ 29 กันยายน ที่ผ่านมา ได้ส่งมอบอุปกรณ์สำหรับการฝึกวิชาชีพให้แก่กลุ่มคนพิการใน จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นกลุ่มของการฝึกเย็บผ้า กลุ่มทำเฟอร์นิ


[ Page2  of  2 ]  <<First Page  <Back   1  2


Copyright © 2010 aud.or.th  All Rights Reserved