ขอเชิญร่วมสนับสนุนสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทยที่ส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำ โดยไม่ต้องเป็นภาระของสังคม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายกฯสายแจ้ง โทร.08-1665-5314 
   
 
 
 
  รายการบังลลังก์คนดี ตอนรักในมุมมืด
 
วิทยุออนไลน์คลื่น FM 107.50 วิทยุชุมชน
นครเมืองใหม่บางพลี รายการ "สังคมเดียวกัน"
     ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
             เวลา 18.00น.-20.00 น.
                       จัดโดย
สมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย
                ดีเจ...หนุ่มอาร์ท
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**************************
**************************
 
 
**************************
*****************************
 
********************************
ใบแจ้งความจำนงเพื่อสนับสนุนโครงการ
 
คลิก!เพื่อขยาย และสั่งพิมพ์ได้จากภาพ
************************************
 
นานาสาระคนพิการ
อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------
 
โครงการจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้และฝึกอาชีพคนพิการ ของสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย
โครงการจัดสร้างวัตถุมงคลเหรียญหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ รุ่น กูให้มึง ได้งานได้เงิน
    ผ้าป่าหาทุน 19 ธ.ค.53 
  ชมบรรยากาศภายในงานโครงการทอดผ้าป่ามหากุศลปีที่ 2 ณ วัดทองศาลางาม เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม2553 
ที่ผ่านมา 
 
**รายชื่อผู้ให้การสนับสนุนบริจาคสิ่งของให้กับสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย**

 
 
 
 
 
 
 
 ผู้บริจาคเงินสนับสนุนสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย
            
 
ประธานในพิธีเปิดงานโดย ฯพณฯ  อิสสระ  สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดารา นักแสดง พิธีกร ชื่อดังก็มาร่วมงาน
แขกที่มาร่วมงาน
 
คนพิการที่ไปร่วมออกบูธแสดงสินค้าที่ผลิตจากฝีมือตนเอง
 
 
 
      

 ภาพในงานประชุม"กำหนดทิศทางการดำเนินโครงการเมื่อ 24 กค. 54 ณ.เคหะบางพลี 10 ปี (สปช)และในวันงานคนพิการน้อมใจเดินทางไกลเทิดพระเกียรติ 116วัน และขอเชิญชวนสื่ือมวลชนร่วมทำข่าว โครงการคนพิการน้อมใจเดินทางไกลเทิดพระเกียรติ 116 วัน โดยสามารถสอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่สมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย โทร.02-705-4458 คลิ๊กชมภาพบรรยากาศ 

 สมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทยได้มอบอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน..................อ่านรายละเอียด
 นายปรีชา บังเอิญ เลขานุการสมาคม ฯ  มอบของขวัญในงานวันเด็กที่ผ่านมา...............อ่านรายละเอียด
 นายกสายแจ้งได้รับรางวัลจากรายการบังลังค์คนดี .............อ่านรายละเอียด
 สมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทยมอบรถ Wheel Chair ให้กับผู้พิการ.............อ่านรายละเอียด 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 

Copyright © 2010 aud.or.th  All Rights Reserved